Przejdź do treści

Pobranie krwi z żyły

– wykonywane poprzez nakłucie żyły, najczęściej w okolicy zgięcia łokciowego

W laboratorium korzystamy z metody próżniowej pobierania krwi (systemem MLVacuColTM firmy Medlab Products) – po nakłuciu żyły krew wpływa bezpośrednio do odpowiednio skalibrowanych próżniowych probówek.

W czasie pobierania krwi należy utrzymywać nieruchomo wyprostowaną rękę, natomiast po pobraniu krwi prosimy o uciskanie gazikiem miejsca wkłucia na wyprostowanej ręce przynajmniej przez 5 minut. Takie postępowanie zapobiega powstawaniu wybroczyn.


Po zabiegu pobrania krwi należy unikać przez minimum jedną godzinę dźwigania ciężkich przedmiotów i czynności wymagających wysiłku ręką.

 

Pobranie krwi z palca (mikrometoda)

- metoda stosowana u małych dzieci, jak również u osób dorosłych w przypadku pojedynczych badań.

Przy nakłuciu palca istotne jest aby okolica z której pobieramy krew była mocno ogrzana. Otrzymujemy wtedy przekrwienie naczyń włosowatych, zapewniające szybkie i bezpieczne pozyskanie krwi po nakłuciu. Ma to duże znaczenie dla jakości pobranej krwi i jej przydatności do badania.

Zarówno w przypadku pobrania krwi żylnej jak i włośniczkowej stosujemy znieczulenia miejscowe.