Wysoka jakość badań

Szczególną wagę przykładamy do jakości wykonywanych u nas analiz

Pracujemy na nowoczesnych analizatorach takich firm jak między innymi: Sysmex, bioMerieux, BioSystems, Nicon, Marcel oraz przy użyciu oryginalnych zestawów odczynnikowych dedykowanych do odpowiednich aparatów.

Analizatory pracujące w laboratorium pozostają pod wyłączną opieką serwisową ich producentów. Certyfikowani serwisanci konserwują nasz sprzęt zgodnie z harmonogramem przeglądów.

Posiadamy wdrożoną codzienną wewnątrzlaboratoryjną kontrolę jakości wszystkich parametrów oznaczanych w laboratorium. Uczestniczymy również w udokumentowanej certyfikatami zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości badań w programie krajowym (Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej) oraz w programie międzynarodowym (Sysmex IQAS).

Nasz wykwalifikowany i doświadczony personel (zarówno diagności laboratoryjni jak i technicy analityki medycznej) cyklicznie bierze udział w szkoleniach i kursach organizowanych między innymi przez: Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych, Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej, Promotor (m.in. Studium Menedżerskie LabLider dla diagnostów laboratoryjnych) i wielu innych; na bieżąco uaktualniając swoją wiedzę wg. najnowszych standardów medycyny laboratoryjnej.

Kierownik laboratorium posiada między innymi: certyfikat Asystenta Systemu Zarządzania Jakością w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, potwierdzający znajomość systemu zarządzania jakością w medycznym laboratorium diagnostycznym.