Przejdź do treści

Przed pobraniem moczu

 • Przed planowanym badaniem moczu prosimy o zaopatrzenie się w jednorazowy, plastikowy pojemnik. Należy pamiętać, że w przypadku wykonywania badań bakteriologicznych, pojemnik musi być sterylny.

 • Przed pobraniem moczu do badania Pacjent powinien unikać wysiłku fizycznego.

 • Co najmniej jeden dzień przed planowanym pobraniem moczu do badań laboratoryjnych zaleca się zachowanie abstynencji płciowej.

 • Nie zaleca się pobierania moczu do badań laboratoryjnych w trakcie krwawienia miesięcznego oraz 2-3 dni przed i po menstruacji.

 • W przypadku wykonywania badania moczu u niemowląt dopuszcza się pobieranie materiału do specjalnych woreczków po uprzednim umyciu i osuszeniu krocza. Woreczek nie powinien być podklejony dłużej niż 2 godziny do badania ogólnego ogólnego moczu i 15 minut do badania bakteriologicznego

 • Mocz do badań laboratoryjnych powinien być pobrany z zachowaniem ogólnie obowiązujących zasad higieny (po dokładnym umyciu zewnętrznych narządów płciowych przy użyciu ciepłej wody i mydła). Nie należy stosować w tym celu specjalnych środków dezynfekcyjnych i odkażających

Pobieranie moczu do badania ogólnego

 • Do badania ogólnego należy przynieść pierwszą, poranną próbkę moczu.

 • Mocz należy pobrać z tzw. środkowego strumienia: pierwszą porcje moczu należy oddać do toalety, następnie porcję około 50 ml oddać do wcześniej przygotowanego pojemnika.

 • Mocz powinien być zbadany do dwóch godzin od oddania, dlatego pobrany materiał dobrze jest dostarczyć do laboratorium w jak najkrótszym czasie.

 • Istnieje możliwość wykonania badań laboratoryjnych z próbek moczu pobranych w innych porach dnia, w tych przypadkach interpretacja wyników powinna uwzględniać godzinę pobrania oraz sposób przygotowania Pacjenta do badań.

Pobieranie moczu do badania zbiórki dobowej

Przed wykonaniem badania Pacjent powinien zaopatrzyć się w plastikowy pojemnik z podziałką o dużej objętości oraz jednorazowy pojemnik do badania ogólnego moczu.

 • Zbiórkę moczu należy rozpocząć rano (np. o godzinie 7:00) i zakończyć następnego dnia o tej samej godzinie.

 • Pierwszą porcję moczu należy oddać do toalety

 • Kolejne porcje moczu łącznie z pierwszą porcją pobraną następnego dnia oddać do wcześniej przygotowanego pojemnika.

 • Podczas całego okresu zbiórki pojemnik z moczem należy przechowywać w temperaturze lodówki.

 • Po zakończeniu zbiórki zebrany do pojemnika mocz należy dokładnie wymieszać i zmierzyć jego objętość, następnie porcję moczu o objętości ok. 50 ml przelać do pojemnika na badanie ogólne moczu, notując na nim wcześniej zmierzoną objętość. W przypadku braku możliwości dokładnego zmierzenia całkowitej objętości dobowej zbiórki moczu, należy dostarczyć do laboratorium całą pojemność zebranego materiału.