Wykaz badań

Laboratorium Analityczne PROBE oferuje wykonanie analiz z zakresu:

 • hematologii: morfologia, rozmaz krwi (automatyczny i manualny), płytki krwi, retikulocyty, OB

 • koagulologii: INR (wskaźnik protrombinowy), APTT, D-dimery, Fibrynogen

 • analityki ogólnej: badanie ogólne moczu z osadem, badania kału (krew utajona, Candida)

 • badania parazytologiczne: pasożyty jelitowe, lamblie

 • markerów odczynów zapalnych i chorób reumatologicznych

 • biochemii: szeroki zakres badań biochemicznych wykonywanych w surowicy krwi i moczu (profil lipidowy, cukrzycowy, wątrobowy, trzustkowy, elektrolity, diagnostyka anemii, chorób serca i inne)

 • immunologii: hormony płciowe, przysadkowe, nadnerczy, badania z zakresu diagnostyki chorób tarczycy

 • wirusologii i bakteriologii:

  • między innymi: diagnostyka żółtaczek, toksoplazmozy, różyczki, cytomegali, boreliozy, Chlamydii, Mycoplasmy, Yersiniozy, EBV, odry, ospy, świnki, Helicobacter, przeciwciał IgG przeciwko koronawirusowi SARD-CoV-2 (COVID-19)

  • posiewy bakteriologiczne i wymazy

 • markerów nowotworowych: markery raka jajnika, sutka, stercza, układu pokarmowego

 • alergologii: IgE całkowite, oznaczanie IgE specyficzego dla szeregu pojedynczych alergenów oraz w panelach (pokarmowy, oddechowy, pediatryczny)

 • chorób autoimmunologicznych

 • badań genetycznych: ustalanie ojcostwa i pokrewieństwa biologicznego, diagnostyka infekcji, diagnostyka chorób uwarunkowanych genetycznie oraz ich predyspozycji

 • wiele innych badań specjalistycznych wykonywanych u podwykonawców