Przejdź do treści

Pobieranie kału do badań laboratoryjnych

  • Świeży kał należy pobierać z kilku miejsc, za pomocą szpatułki do plastikowego pojemnika, w ilości odpowiadającej wielkości orzecha włoskiego.

  • Należy unikać zanieczyszczenia materiału moczem oraz środkami chemicznymi używanymi do dezynfekcji toalet.

  • Jeżeli nie ma możliwości dostarczenia materiału do laboratorium bezpośrednio po pobraniu należy materiał przechować w temperaturze lodówki, jednak nie dłużej niż 24 godziny.

  • Pobranie kału na krew utajoną nie wymaga zastosowania diety. Nie należy pobierać materiału w czasie menstruacji. Alkohol, aspiryna i inne leki spożyte w nadmiarze w ciągu 48 godzin przed badaniem mogą dawać fałszywie dodatnie wyniki.